Temakveld: Hvor høyt må jeg rope?

Temakveld om ungdom som pårørende til rusavhengige. Les mer

Nesespray mot abstinens!

Blå Kors Lade Behandlingssenter (LBS) har sammen med forskergruppen «The Addiction Research Group in Trondheim» (TARGiT) etablert et forskningssamarbeid som har resultert i to kliniske legemiddelutprøvinger og to doktorgradsarbeider, samt to andre pågående studier basert på pasienter som har vært innlagt ved LBS. Formålet med forskningsprosjektene er å finne en tryggere og mer effektiv behandling mot alkoholabstinens og benzodiazepinabstinens.

Oxytocin og alkoholabstinens

Studien på pasienter med alkoholabstinens ble gjennomført med 40 studiedeltakere i 2016 – 2017, og forskningen blir utført av lege Katrine Melby i samarbeid med ansatte forskningssykepleiere ved avrusnings-avdelingen. Pasientene får utdelt en nesespray som inneholder virkestoffet Oxytocin som kan lindre abstinenssymptomer. Noen av pasientene får en spray uten dette virkestoffet (placebo), og så sammenlignes de to gruppene når det gjelder abstinensreaksjoner, både etter tre dager og 30 dager.

Oxytocin og benzodiazepin-abstinens

En tilsvarende studie med bruk av det samme virkestoffet overfor pasienter som bruker benzodiazepinabstinens planlegges å starte i januar 2019 og forskeren i dette prosjektet er lege Hanna Gunnestad. Pasienter som ønsker å delta i studien kan være både polikliniske og inneliggende pasienter ved LBS, som selv ønsker å trappe ned eller slutte med bruk av disse medisinene.

Presentasjon av studie (PDF)

Nytt behandlingstilbud ved Blå kors Lade behandlingssenter

Vi har mange års erfaring i å hjelpe mennesker med utfordringer knyttet til

Arbeidsliv og avhengighet

Les mer

«Hvor høyt må jeg rope???»

Temakveld om ungdom som pårørende til rusavhengige. Mandag 20. august kl 18.00 – 20.00 på Kultursenteret ISAK, Prinsensgt 44, Trondheim www.isak.no Les mer

Store forskjeller i behandlingstilbudet

Ruspasienter som burde henvises til døgnbehandling, får ofte et poliklinisk tilbud som er dårligere tilpasset deres behov. Bruker- og pårørendeorganisasjoner bruker ord som tilfeldig om tilbudet. Slik skal det ikke være. Les mer

Nidaros DPS