Blå Kors Loland Behandlingssenter

Vi har over 70 års erfaring med rusbehandling og ligger i naturskjønne omgivelser.
Behandlingssenteret har en erfaren personalgruppe og et variert behandlingsinnhold.

Blå Kors Loland Behandlingssenter

Velkommen til

Målgruppe

Personer over 18 år med behov for tidstilpasset rusbehandling. Avdelingen tilbyr også samtidig behandling til par, personer i LAR og behandling som alternativ til soning (§12).

Innsøking

Henvisning til avdelingen foregår på vanlig måte som til annen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det må fremkomme av henvisningen at det ønskes at behandlingen gjennomføres på Blå Kors Loland behandlingssenter. Dette ønsket bør begrunnes i henvisningen.

«Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors mulighet for mestring og mening»

Blå Kors Loland Behandlingssenter
Lolandsvegen 39
4715 Øvrebø

Telefon: 940 01 953
E-post: loland@blakors.no

Ved spørsmål om behandling eller innsøking:
Svein Frøytland
Tlf. 489 99 988
Svein.froytland@blakors.no